Jongen die zaadjes plant

Zelfstandigheid ontwikkelen

De wereld van kinderen wordt groter en groter tijdens de lagere schoolleeftijd.
Om hier stappen te kunnen en durven zetten, is zelfvertrouwen erg belangrijk.

Zelfvertrouwen betekent dat je weet wat je kan en dat je vertrouwen hebt in de dingen die je doet.

Kinderen stimuleren tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn hierbij heel belangrijk. Zelfstandigheid geeft kinderen immers een gevoel van eigenwaarde en vertrouwen. Kinderen die positief gestimuleerd worden om zelfstandig zaken aan te pakken, worden bovendien ook actiever en ondernemender.

 

Concreet bieden wij kansen tot zelfstandigheid aan door:

  • Gedifferentieerd te werken volgens het drie-(of vier)sporenbeleid, met aandacht voor de verschillen tussen kinderen en de noden van elk kind.
  • Elk kind werkt op zijn/haar niveau en tempo. Hierbij leren kinderen hun eigen niveau zelf inschatten.
  • Kinderen verantwoordelijkheid leren dragen: binnenklasdifferentiatie, takenbord, pete- en metekindjes, tutors en in stilte naar de klas komen.
  • Kinderen gebruik te leren maken van stappenplannen, bv. tijdens ‘DoeZ11-gaard’.
  • Kinderen te ‘leren leren’: samenvatten, schematiseren, …
  • Kinderen te leren plannen: agenda, toetswijzers, planning opstellen, …
  • Kinderen hun eigen werk te laten corrigeren m.b.v. verbetersleutels.
  • Kinderen hun eigen werk te laten evalueren: smiley’s, zelfevaluaties, …
  • Het stimuleren van probleemoplossend werken/denken tijdens alle vakken.