Groep kinderen met de juf achter de laptop

Pedagogische begeleidingsdienst

PBD’s ondersteunen de onderwijsinstellingen en CLB’s.

Binnen het katholiek onderwijs vlaanderen kiest men voor pedagogische begeleiding in het basisonderwijs voor drie wegen van begeleiden:

  • Scholen ondersteunen in hun eigen pedagogisch project.
  • Helpen bij het bevorderen van hun onderwijskwaliteit.
  • De beroepsbekwaamheid van de personeelsleden versterken en onderwijsinnovaties ondersteunen.

Op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kun je uitgebreid lezen hoe ze hier in detail verder vorm aan geven.

Open boek met trap naar afstuderen