Jongen die een elastiek uittrekt

Talenten ontwikkelen

Door workshops techniek te organiseren in samenwerking met de middelbare school Mosa-rt willen wij de leerlingen de kans geven om hun talenten te ontdekken en zich te ontplooien in de wereld van techniek.

Wij geven de leerlingen de kans om zich te ontwikkelen in hun talenten: zang, dans, kunst, noem maar op!
Door ateliers rond boeken te organiseren dagen we leerlingen uit om hun talenten te ontdekken. Als school vinden wij het belangrijk dat de kinderen de kans krijgen om hun sterke punten te ontdekken. Als je kinderen veel kansen biedt in een rijke en uitdagende omgeving, merk je dat ze heel wat potentieel hebben, meer dan je misschien wel denkt! Onze uitdaging bestaat erin de talentenkiemen te ontdekken die in elk kind verborgen zitten.

We doen onze kinderen groeien in het zelfstandig leren. Leerlingen worden uitgedaagd om taken en opdrachten zelf te plannen en te organiseren. Een actieve leerhouding, motivatie, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid stellen we daarbij voorop.

Zo willen wij als school een belangrijk fundament leggen voor hun toekomst.