Vrolijke kinderen

Socio-emotioneel functioneren

In het leven van kinderen speelt school een belangrijke rol. Ze brengen hier een groot deel van hun tijd door en worden er voorbereid op hun toekomst. Kinderen leren niet enkel schoolse inhouden, maar worden ook gestimuleerd om zichzelf te ontplooien en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Peter/meterschap

Wij zijn er ons van bewust dat de overgang van de laatste kleuterklas naar het eerste leerjaar een grote stap is voor veel kinderen. Om deze leerlingen een warm onthaal te geven op onze school, hebben we het peter/meterschap opgestart. Elke leerling van het eerste leerjaar krijgt een peter of meter uit het zesde leerjaar toegewezen. Er wordt een onthaalactiviteit georganiseerd waarbij ze elkaar beter leren kennen. Peters en meters maken de nieuwe leerlingen wegwijs op onze ‘grote’ speelplaats, maken een babbeltje tijdens de speeltijd en zijn steeds beschikbaar als de jonge kinderen ‘hulp’ nodig hebben. Daarnaast nemen de leerkrachten van het eerste leerjaar ruim de tijd om de leerlingen, in kleine stapjes, vertrouwd te laten worden met onze schoolomgeving en onze werking. Op deze manier voelen de kinderen van het eerste leerjaar zich sneller thuis op onze ‘grote’ school.

Basisschool kinderen van verschillende leeftijden
Een vrolijk basisschool meisje

 Het welzijn van uw kind

Als team zijn we bekommerd om het welzijn van elk kind. Leerkrachten werken aan een veilig en positief leerklimaat, waardoor leerlingen zich goed voelen op school en tot leren kunnen komen. Kinderen mogen fouten maken en we respecteren het ontwikkelingstempo van elk kind. We proberen aandacht te schenken voor ieders talent en beperking. In de dagelijkse klaspraktijk dragen leerkrachten ‘het goed voelen’ hoog in het vaandel; het start al met een ‘goedemorgen’ bij het binnenkomen van de klas. Zij hebben oog voor ieder kind en zullen een gesprek aanknopen om positieve en negatieve ervaringen te delen; tijdens of naast de lessen. Wanneer we merken dat het welbevinden van een leerling niet goed is, proberen we samen met de ouder(s), de leerkracht, de zorgcoördinator en eventueel het CLB te zoeken naar een oplossing.

 Een goede klassfeer

In elke klas streven we naar een goede verbondenheid; een goede klassfeer.

Het samenstellen van de klasgroepen is een taak waar we binnen onze school veel tijd en zorg aan besteden. Als uitgangspunt streven we naar een goede verbondenheid binnen elke klasgroep. We vermijden dat één leerling geïsoleerd wordt verplaatst, er gaan altijd enkele vrienden mee. Daarnaast streven we ernaar om binnen een leerjaar gelijkwaardige groepen te vormen.

Kinderen bij elkaar in deklas
Vrouwelijke zorgleerkracht

Zorgleerkracht

Doorheen het schooljaar nemen leerkrachten de verantwoordelijkheid om komaf te maken met pestgedrag. Indien nodig worden er binnen de klas klasgesprekken georganiseerd over het positief omgaan met elkaar.

Wanneer de problemen klasoverschrijdend plaatsvinden, wordt de zorgcoördinator of de zorgleerkracht ingeschakeld.

Uiteraard organiseren we binnen onze school verschillende leeractiviteiten waarin de kinderen hun talenten op een andere manier kunnen ontplooien. Onze tweejaarlijkse zeeklassen, schoolradio ‘Boem Boom’, het schoolfeest, de snuffelmarkt en tal van andere activiteiten worden erg gesmaakt door onze leerlingen en dragen bij tot een aangename sfeer op onze school.