Juichende jongen banner

Geloofsgemeenschap

Als school zijn wij verbonden met de christelijke wortels van de vroegere Kruisheren-Ursulinen. Wij geloven dat christelijke waarden en spiritualiteit onze opvoeding en onderwijs inspireren.

Drie biddende kinderen

Wij willen kinderen stimuleren om vanuit zichzelf voor het goede te kiezen en voor anderen het goede te doen. Het team heeft een warm hart voor elk kind.

Rooms katholieke godsdienst staat bij ons op het programma voor alle leerlingen: zo kunnen alle leerlingen de rijkdom van het christelijk geloof leren kennen en dit ook in vrijheid verkennen en beleven. Dit gebeurt steeds in dialoog en geest van openheid en respect voor de persoonlijke levensbeschouwelijke en godsdienstige achtergrond van elk kind.

We vieren met de leerlingen de start, Kerstmis en het einde van een schooljaar in de kerk.

Wat doen we gedurende het jaar:

  • In december werken we een project uit rond welzijnszorg.
  • In de vastenperiode werken we naar onze traditionele snuffelmarkt toe.
  • In mei houden we de jaarlijkse bedevaart naar Heppeneert met alle leerjaren.
  • Het eerste leerjaar bereidt samen met de parochie de eerste communie voor.
  • Vanuit het Bisdom wordt ons elk schooljaar een nieuw jaarthema aangereikt.