DoeZ11gaard

Welkom bij de DoeZ11gaard, een inspirerende lees- en leeromgeving die het hart van onze school, lagere school de Boomgaard, verrijkt en transformeert. In een tijd waarin het leesniveau in Vlaanderen zorgwekkend daalt, nemen wij het voortouw in het bevorderen van leesplezier en het stimuleren van een liefde voor boeken die blijvende impact heeft.

 

Het concept van de DoeZ11gaard is geboren uit een streven naar vernieuwing en effectiviteit in ons onderwijs. Na een verhelderende vorming, geleid door de eminente professor Hilde Van Keer georganiseerd door ‘Iedereen Leest’, werden de fundamenten gelegd voor deze innovatieve benadering. In ons laboratorium vertrekken we vanuit boeken als bron van inspiratie en kennis, maar de nadruk ligt niet alleen op het vergaren van informatie. Wij geloven in leren door te doen, in experimenteren, in het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden en in het stimuleren van creatief denken.

 

De DoeZ11gaard omvat vier thema’s, elk met acht ateliers die zorgvuldig zijn ontworpen om de nieuwsgierigheid en betrokkenheid van onze leerlingen te prikkelen. Van het bouwen van bruggen tot het maken van kunstwerken, elke activiteit is doordrenkt met de magie van het geschreven woord. Via stapsgewijze plannen verkennen de leerlingen een wereld van mogelijkheden die rechtstreeks voortvloeien uit de boeken die ze lezen. En na afloop is er ruimte voor reflectie en discussie, waarbij niet alleen de resultaten, maar ook de inzet en werkhouding van elke leerling wordt belicht.

 

De impact van de DoeZ11gaard strekt zich verder uit dan alleen het bevorderen van leesplezier. Het is een krachtige motor voor onderwijsvernieuwing, waarbij belangrijke competenties zoals samenwerking, kritisch denken en creativiteit worden aangesproken. Leerlingen verlaten onze school niet alleen met een rijker leesniveau maar ook met vaardigheden die hen voorbereiden op een leven vol uitdagingen en mogelijkheden.

 

Als school zijn we trots op de transformatie die de DoeZ11gaard teweegbrengt. Het is niet alleen een laboratorium voor onze leerlingen, maar ook voor onze leerkrachten, waar nieuwe pedagogische benaderingen worden getest en geïntegreerd in onze dagelijkse praktijk. Zo evolueren we voortdurend, met één duidelijk doel voor ogen: het creëren van een leeromgeving die onze leerlingen niet alleen voorbereidt op de wereld, maar hen ook inspireert om die wereld te benaderen op een creatieve, eigenzinnige manier.

 

Welkom in de DoeZ11gaard, waar lezen, leren en groeien hand in hand gaan.