supporters

De lagere school de Boomgaard zet zijn deuren open voor iedereen die zijn bijdrage wil leveren. We vinden het belangrijk om de samenwerkingen met ouders en de buurt sterk uit te bouwen. Deze samenwerkingen kunnen via informele of formele participatie. Want school maken doen we samen!