Illustratie van 6 kinderen

CLB

Het Centrum voor LeerlingenBegeleiding

Wat doet een CLB?
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (het CLB) helpt u en de school, als er vragen zijn over uw kind. Dat kan gaan over vier domeinen:

  • leren en studeren
  • studie- en beroepskeuze, overschakelingen
  • medisch onderzoek, vaccinaties en gezondheid
  • welbevinden
Logo CLB limburg

Het CLB is verplicht om veelvuldige afwezigheden op te volgen. De school moet het CLB uitnodigen op elke klassenraad over een definitieve schorsing. Ook doet het CLB doet het verplichte medische onderzoek van uw kind en werkt mee aan gezondheidsmaatregelen om besmettelijke ziekten te voorkomen.

De school en het Vrij CLB Maasland maakten samen afspraken over de leerlingenbegeleiding. We werken soms groepsgericht: informatie geven in een klas, het medisch onderzoek. Soms helpen we de leerkracht bij de aanpak van een leerling, bijvoorbeeld bij leerproblemen of gedrag op school. Als u dat vraagt, praten we met u of met uw kind. Soms doen we een testonderzoek. Zo zoeken we uit wat er nodig is. 

Het CLB werkt gratis en discreet, de CLB-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Ouders en leerlingen (vanaf 12 jaar) hebben het recht om zelf te beslissen welke informatie aan anderen wordt meegedeeld. Als de school ons vraagt om uw kind te begeleiden, kan dat alleen als u ermee akkoord gaat.