Afbeelding PC en boeken

Kennis ontwikkelen

Wij geven leerlingen de kans om zelf op onderzoek uit te gaan, om tot nieuwe besluiten of inzichten te komen. Met actieve werkvormen en vernieuwende organisatievormen laten we leerlingen zelf doen en ontdekken.

Leren krijgt betekenis als we levensecht leren. We bieden leeractiviteiten aan die bij de belevingswereld van de kinderen hoort.
Leren van elkaar, met elkaar en van elkaar. Daar draait het om! Vanuit interactie worden kennis en vaardigheden verdiept.
We doen onze kinderen groeien in het zelfstandig leren. Leerlingen worden uitgedaagd om taken en opdrachten zelf te plannen en te organiseren.

In het leerproces stimuleren we onze leerlingen om te reflecteren. Op die manier leren ze hun leerproces te evalueren, bij te sturen en positieve studiekeuzes te maken. Als school willen wij de kinderen een goede basis meegeven voor de toekomst. De maatschappij verandert zo snel. Wie werk wil later moet over heel andere vaardigheden beschikken dan 20 jaar geleden. Wij als school willen hen laten groeien en niet alleen in de ontwikkeling van kennis en inzicht maar ook in de vaardigheden die nodig zijn in deze snel evoluerende maatschappij.

Door actieve werkvormen en vernieuwende organisatievormen laten we leerlingen zelf doen en ontdekken. We zetten in op het verwerven van kennis en vaardigheden door onze leerlingen zoveel mogelijk in een zinvolle context te laten leren. We brengen de klas in de wereld door erop uit te trekken. Door het gebruik van smartboards, computers & iPads brengen we de wereld in rond onze klas.

Leren van elkaar, aan elkaar en door elkaar: daar draait het om! We willen dat onze leerlingen leren samenwerken. In onze school mogen de  leerlingen meedenken en meedoen.

Om onze leerlingen een goede basis te geven en ze tegelijkertijd te interesseren en stimuleren voor wetenschappen en technologie, organiseren we Techniek in samenwerking met de middelbare school Mosa-rt. Hierbij willen wij de leerlingen de kans geven om hun talenten te ontdekken en zich te ontplooien in de wereld van Techniek. Bij ons krijgt iedere leerling tijd en ruimte om zich te ontwikkelen. Zelf onderzoeken, zelf plannen, zelf ervaren, zelf uitleggen, zelf ondernemen….

Wie dat kan, is klaar voor de 21ste eeuw!