Zorg op maat

De leerkracht volgt de leerlingen nauwgezet op. Zo kunnen we snel inspelen op noden of zorgen. De zorgcoördinator volgt samen met het zorgteam de evolutie van uw kind doorheen de verschillende schooljaren. Samen met de leraar zoeken zij naar geschikte hulpmiddelen om de kinderen die het moeilijker hebben te begeleiden. Maar ze bekijken ook hoe ze snel lerende kinderen meer uitdaging kunnen bieden, hoe ze de werkhouding van de kinderen kunnen verbeteren of hoe ze andere specifieke zorgen aanpakken. Samen bundelen we alle krachten en kennis.

Gezonde levensstijl

In ‘de Boomgaard’ besteden wij veel aandacht aan een gezonde levensstijl. Wij gaan ervan uit dat kinderen die goed in hun vel zitten, ook beter presteren. We moedigen de kinderen aan om gezonde tussendoortjes en lunch mee te brengen. In de voormiddagspeeltijd mogen de kinderen fruit eten, in de namiddag een koekje of fruit. Water is de beste dorstlesser en daarom kiezen we er bewust voor om enkel water te drinken op school.

Gezonde levensstijl

In ‘de Boomgaard’ besteden wij vel aandacht aan een gezonde levensstijl. Wij gaan ervan uit dat kinderen die goed in hun vel zitten, ook beter presteren. We moedigen de kinderen aan om gezonde tussendoortjes en lunch mee te brengen. In de voormiddagspeeltijd mogen de kinderen fruit eten, in de namiddag een koekje of fruit. Water is de beste dorstlesser en daarom kiezen we er bewust voor om enkel water te drinken op school.

Inspiratie

Als school zijn wij verbonden met de christelijke wortels van de vroegere Kruisheren-Ursulinen. We geloven dat christelijke waarden en spiritualiteit onze opvoeding en onderwijs kunnen inspireren. We willen kinderen stimuleren om vanuit zichzelf voor het goede te kiezen en voor de anderen het goede te doen. Het team heeft een warm hart voor elk kind.

De school in cijfers

digiborden

leerlingen

vierkante meter 'DoeZ11plezier'

afgestudeerden