Tekst "YouAreBeautifull"

Schoolraad

Er is één schoolraad waar vertegenwoordigers van zowel de Beverburcht als van de boomgaard in zetelen. Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. 

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid. Zo is bv. het advies van de schoolraad nodig bij een wijziging van het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school enz. Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd. 
De schoolraad komt ongeveer 4 keer per jaar samen. De schoolraad bepaalt zelf hoe open de communicatie is over haar activiteiten. 

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van 3 geledingen: 

 • de ouders die zetelen in de verschillende ouderraden. 
 • de leerkrachten van de lagere school en de kleuterschool. 
 • de lokale gemeenschap. Het betreft hier vertegenwoordigers uit de omgeving van de school. 

Stemgerechtigden personeelsgeleding kleuterschool: 

 • Carla Leurs 
 • Katrien Peurteners 

Stemgerechtigden personeelsgeleding lagere school: 

 • Linde Henkens 
 • Aranka Houben 

Stemgerechtigden oudergeleding kleuterschool: 

 • Petra Habets 
 • Petronella Zelissen 

Stemgerechtigden oudergeleding lagere school: 

 • Mieke Smeets 
 • Peggy Houpperichs 

Stemgerechtigden lokale gemeenschap: 

 • Rita Brouns 
 • Mia van Esser 
 • John Dewit 

Adviserende stem: 

 • Carine Welters 
 • Gunter Haeldermans 
 • Franky Hungenaert 

Voorzitter:

Secretaris:

 • Mieke Smeets