Ons schoolreglement

Schoolreglement

Wij vinden het belangrijk om jullie goed te informeren. Op deze pagina kunnen jullie het nieuwe schoolreglement 2020-2021 met de aangeduide wijzigingen terugvinden.
Er is ook een schoolkompas waar u alle praktische informatie kan vinden over onze school.
Ook de infobrochure onderwijs regelgeving staat ter informatie ter jullie beschikking.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaan met het schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd.

 

  •  Het schoolreglement kan je hier bekijken/downloaden als pdf.
  •  Het schoolkompas kan je hier bekijken/downloaden als pdf.
  •  De infobrochure kan je hier bekijken/downloaden als pdf.