De raad van bestuur vzw KBKUM heeft een vacature voor beleidsmedewerker personeelsadministratie lagere school de Boomgaard opengesteld. Het betreft een halftijdse opdracht met indiensttreding op 1 december 2022. Onderstaand kan u deze vacature raadplegen.