Beste ouder(s)

Zoals jullie waarschijnlijk via verschillende kanalen vernomen hebben, zal deze namiddag storm Eunice over ons land razen. Voor de provincie Limburg is code geel van kracht. Dit wil zeggen dat we uiterst waakzaam en voorzichtig moeten zijn. Daarom hebben we zojuist binnen het kernteam besloten om niemand meer naar buiten te laten gaan. De namiddagspeeltijd zal binnen doorgaan. We houden iedereen veilig binnen!
Na school zal er extra toezicht zijn zodat alle leerlingen op een veilige manier de school kunnen verlaten. 

De beide secretariaten zijn bereikbaar voor vragen:
De Beverburcht :        089/ 56 71 66
De Boomgaard:          089/ 56 54 95