Beste ouder(s)

Op woensdag 25 november staat een pedagogische studiedag gepland. Deze pedagogische studiedag werd aangevraagd door de scholengemeenschap Maas & Kempen waar onze school deel van uitmaakt. 
Door de verlenging van de herfstvakantie is er veel onderwijstijd verloren gegaan. Bovendien hebben veel ouders zich weeral flexibel moeten opstellen om voor de nodige opvang te zorgen. 
Daarom hebben we, na overleg met alle directies van de scholengemeenschap en het lokaal overlegcomité, beslist om deze pedagogische studiedag te annuleren. 
Woensdag 25 november zal dus een gewone lesdag zijn.  

#samentegencorona #samenhoudenwevol