Naar aanleiding van een project om het leesplezier en leesniveau bij onze leerlingen te bevorderen, bezochten enkele collega’s in mei 2019 het ABC – huis in Schaarbeek, een onderzoekscentrum rond kunst, cultuur en educatie. Ze deden er heel wat inspiratie op.  
 
Leren beperkt zich niet enkel tot kennis vergaren. Door die overtuiging ontstond het idee om een motiverend leesproject op poten te zetten op onze school. 
In enkele maanden tijd werden drie lokalen omgetoverd tot ‘DoeZ11-gaard’ (doe-zelf-gaard). 

 
Aan de hand van stappenplannen voeren de leerlingen er allerlei activiteiten uit die telkens in verband staan met de inhoud van een boek.  
Na een eerste proefperiode zijn zowel leerlingen als leerkrachten enorm enthousiast. Dit project is zo zinvol, doelgericht en motiverend, dat het een vaste plek verdient. Daarenboven is het ontzettend mooi om de kinderen op een andere manier aan het werk te zien.  

In de ‘DoeZ11-gaard’ ligt de nadruk op vaardigheden en attitudes die het leer – en denkproces van onze leerlingen bevorderen. We streven ernaar om bij onze leerlingen de zelfstandigheid te optimaliseren en de hele persoonlijkheid te helpen ontplooien.  

Vooral de leergebieden Nederlands, muzische vorming, wetenschap en techniek, mens en maatschappij en wiskunde komen aan bod. Ook wordt er extra aandacht besteed aan ICT, leren leren en sociale vaardigheden.