Niet alleen door de leerlingen en de leerkrachten werden onze directeurs in de bloemetjes gezet. Ook de ouderraad kwam de directie bedanken voor hun inzet!