Beste ouder(s)

Vandaag was het geen gewone woensdag voor onze school. Vandaag moesten alle leerlingen verplicht met een mondmasker naar school komen. We weten dat niet iedereen voorstander is voor deze mondmaskerplicht. We appreciëren het enorm dat we in dialoog zijn gebleven met elkaar. Namens het hele team de Boomgaard willen we jullie allemaal bedanken voor jullie begrip en vertrouwen in onze school!

Het welbevinden van onze leerlingen, zeker in deze moeilijke periode, vinden we heel belangrijk. Daarom zetten de leerkrachten maximaal in op mondmaskerpauzes. Er kan naar buiten gegaan worden, regelmatig het mondmasker in de klas afzetten tijdens rustige momenten, … en dit allemaal volgens de opgelegde regels. 

We merken dat veel leerlingen afwezig zijn geweest in deze periode om verschillende redenen. Daarom zijn de evaluaties voor vele leerlingen niet volledig om een correct rapport af te leveren met Kerstmis. Daarom hebben we besloten dat het rapport verplaatst zal worden naar de laatste week van januari. Dinsdag 25 januari en donderdag 27 januari zullen dan de oudercontacten georganiseerd worden om de rapporten te bespreken. Meer info hieromtrent volgt nog. 

Als er nu bezorgdheden zijn rond het algemeen welbevinden van uw kind, kan u een digitaal oudercontact aanvragen bij de leerkracht van uw kind. Dit zal doorgaan in de week voor de kerstvakantie. 

Team de Boomgaard doet er alles aan om er onder deze moeilijke omstandigheden te zijn voor onze leerlingen. Houd jullie gezond!

#samentegencorona