Een CO2 – meter meet het CO2 gehalte in de lucht. Hoe beter de ruimte geventileerd of verlucht is, hoe lager het CO2 – gehalte. De CO2 – concentratie in een lokaal geeft aan of er extra verse lucht nodig is. Door te ventileren en verluchten verlaag je niet alleen het CO2 – gehalte, maar verdwijnen ook de aerosolen die mogelijk COVID – 19 en andere ziektekiemen bevatten.

Alle klassen van de lagere school de Boomgaard zijn uitgerust met een CO2 meter. En zo kleuteren allemaal groen 🙂