Het coronavirus is ook in 2021 nog steeds aanwezig. Daarom starten we vandaag, zoals voor de kerstvakantie, volgens de coronavoorschriften van het Ministerie van Onderwijs. We hopen zo het coronavirus zoveel mogelijk buiten onze school te houden. 

Het Overlegcomité van woensdag 30 december besliste om de reisregels aan te scherpen.

De reisregels zijn aangescherpt om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren en om de mogelijke verspreiding van nieuwe varianten van het virus tegen te gaan. Hoe beter de regels worden opgevolgd, hoe beter voor de samenleving in het algemeen en dus ook voor onze school.

Wat met leerlingen die terugkeren uit het buitenland? 

Reizen naar het buitenland wordt afgeraden. Leerlingen die terugkeren uit een rode zone worden beschouwd als een hoogrisicocontact. Ze moeten zich onmiddellijk na terugkeer uit een rode zone laten testen. 7 dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In tussentijd blijven de leerlingen in verplichte quarantaine. Ze komen dus niet naar school. Pas na een negatief resultaat van de tweede test stopt de quarantaine en mogen ze terug naar school komen. De quarantaine is nodig om de veiligheid van uw gezin, maar zeker ook de veiligheid van de klas, de leerkracht en bij uitbreiding van de school te garanderen. 

We rekenen dan ook op ieders burgerzin om zich hieraan te houden!

#samentegencorona