Sciensano heeft de test- en quarantainemaatregelen aangepast voor het Basisonderwijs. We vinden het belangrijk om jullie goed te informeren hierover. Onderstaand vinden jullie een overzicht van de aanpassingen die gelden tot aan de krokusvakantie.