Beste ouder(s)

Het overlegcomité besliste dat de Kerstvakantie in 2021 voor het basisonderwijs een week vroeger start.
Het gaat vanuit virologisch oogpunt om een zogenaamde ‘afkoelingsweek’. Het is de bedoeling dat leerlingen en personeel in die week minder sociale contacten hebben om de snelle verspreiding van het coronavirus af te remmen. De overheid verwacht daarom dat je zo mogelijk je kinderen thuis opvangt.

Stad Maaseik kan en zal geen noodopvang tijdens de schooluren voorzien. Daarom organiseert lagere school de Boomgaard een noodopvang tijdens de schooluren. Die noodopvang wordt wel gezien als uitzonderingsregime. 


De volgende leerlingen komen in aanmerking: 
• kinderen van ouders die beiden in cruciale beroepen en essentiële diensten werken (zorg, politie, kinderopvang, voedingssector …)
• kinderen van kwetsbare ouders, ouders met een precaire arbeidssituatie of kinderen in een verontrustende thuissituatie.

LET OP:
– De school zal een bewijs van de werkgever vragen.
– Kinderen vanaf 6 jaar dragen een mondmasker. De groep van de opvang wordt beschouwd als één bubbel. Er wordt geen rekening gehouden met klasbubbels.
– Zieke leerlingen, leerlingen met symptomen en leerlingen in quarantaine kunnen NIET worden opgevangen.

ATTEST WERKGEVER:
Als bijlage vinden jullie een attest die jullie kunnen gebruiken voor de werkgever als bewijs van sluiting.

INSCHRIJVEN:
Als u in aanmerking komt gelieve dan in te schrijven via onderstaande link. Het inschrijvingsformulier staat open tot donderdag 16-12-2021 om 20u.

https://forms.gle/7n3co3MHuziD8Rsp6

#samentegencorona