Beste ouder(s)

Sciensano heeft de test- en quarantainemaatregelen nogmaals aangepast voor het Basisonderwijs. We vinden het belangrijk om jullie goed te blijven informeren hierover. Onderstaand vinden jullie een overzicht van de aanpassingen die gelden tot aan de krokusvakantie. De aanpassingen staan in het geel aangeduid.