Maakt uw oogappel volgend schooljaar de overstap van de kleuter- naar de lagere school of bent u op zoek naar een nieuwe school voor uw kind? Dan vindt u hieronder meer informatie over het verloop van de inschrijvingen in onze school.  

Wanneer inschrijven? 

Vanaf 1 maart 2021 kan u uw kind inschrijven voor het schooljaar 2021-2022.
Als u doorheen het schooljaar wilt inschrijven in onze school, dan kan dat op elk moment van het schooljaar. Onze school brengt de oude school op de hoogte van de schoolverandering. 
Let op: leerlingen van de Beverbucht zijn niet automatisch ingeschreven in de Boomgaard.

Info-avond 

Wanneer uw kind de overstap maakt naar de Boomgaard heeft u waarschijnlijk heel wat vragen over wat er van uw kind verwacht wordt en hoe uw kind hierop voorbereid wordt.  
Om deze overgang vlot(ter) te laten verlopen, vinden we het belangrijk dat u op de hoogte bent van de werking van onze school ‘de Boomgaard’. We verwelkomen u graag op onze jaarlijkse infoavond in mei. 

Hoe inschrijven 

  • Start uw kind in het eerste leerjaar? 
  • Het inschrijvingsmoment voor nieuwe leerlingen gaat door op dinsdag 8 juni 2021 van 15u00 tot 18u30 op onze school.
  • Start uw kind in het tweede, derde, vierde, vijfde of zesde leerjaar? 

Er is geen algemeen inschrijvingsmoment. U kan hiervoor een afspraak maken met onze zorgcoördinator (089/56.54.95 of  elke.bohnen@deboomgaard.org).  

Wat moet je meebrengen? 

Een inschrijving is pas definitief na het ondertekenen van de inschrijvingsdocumenten. Ouders moeten ook akkoord gaan met het schoolreglement (invoegen: LINK schoolreglement). Indien ouders niet akkoord gaan, kan de inschrijving niet doorgaan. 
Bij een inschrijving vragen we om een kopie van de elektronische identiteitskaart (eID), een isi+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van uw kind blijkt, mee te brengen.

Het is fijn als gescheiden ouders hun kind samen komen inschrijven op school. Als maar één ouder bij de inschrijving aanwezig kan zijn, gaan we ervan uit dat de andere ouder het eens is met de inschrijving. Als we weten dat de andere ouder niet akkoord gaat, moeten we de inschrijving weigeren.